Загальноклінічні:

 • Загальний аналіз крові (гемоглобін, еритроцити, лейкрограма, тромбоцити,ШОЕ)
 • Загальний аналіз сечі
 • Аналіз сечі за Нечипоренком
 • Аналіз сечі за Зимницьким
 • Аналіз калу на яйця глист

Біохімічні аналізи:

 • Білковий обмін (загальний білок, сечовина, креатинін)
 • Вуглеводний обмін (добові коливання глюкози), тест толерантності до глюкози
 • Ліпідний спектр (загальний холестерин, В-ліпопротеїди)
 • Пігментний обмін та печінкові проби (білірубін, тімолова проба)
 • Коагулограма (протромбін, толерантність плазми до гепарину, тромботест, фібриноген загальний, фібриноген В, протромбінів індекс)
 • Ферменти (лужна фосфатаза, трансаміназа)
 • Показники активності запального процесу (с – реактивний білок, серомукоїди, ревматоїдний фактор, антистрептолізин)
 • Мінеральний обмін (рівень кальцію)

Ультразвукове:

 • Підшкірних утворень м’яких тканин
 • Суглобів та кістково-м’язової системи

Функціональна діагностика:

 • Холтерівське моні торування ЕКГ та АТ

 • ЕКГ

 • Пульсоксиметрія

 • Денситометрія( ультразвукове визначення щільності кісткової тканини)

 • Діагностика синдрому нічного апное і храпу